Aktualności

Posiedzenie Panelu Głównego

W dniu 5 września 2007 r. o godz. 15.00 odbyło się kolejne posiedzenie Panelu Głównego. Po powitaniu zebranych, prof. Leszek Płonecki przedstawił porządek obrad. Zatwierdzony został protokół ze spotkania w dniu 25 lipca 2007 r.

Prof. K. Grysa omówił spotkanie moderatorów Paneli Tematycznych, które odbyło się w dniu 3 września 2007 r. w Wyższej szkole Ekonomii i Administracji. Ustalenia składów Paneli zostały ostatecznie zatwierdzone, do każdej grupy tematycznej zostali włączeni członkowie Panelu Głównego. Spotkania Paneli odbędą się 4 razy - we wrześniu i w październiku. Obsługę administracyjną, organizacyjną oraz informacyjną (na stronach internetowych) spotkań zapewnia pracownik WSEiA - Piotr Hnidan.

K. Grysa stwierdził, że ekspertyzy spływały nieregularnie, niektóre były bardzo opóźnione. Analizy ekspertyz, opracowywane przez prof. A. Oksanycza oraz dr Danutę Gierulską, zostały przedstawione razem z innymi materiałami na obrady Paneli Tematycznych. Tezy delfickie zostały udostępnione moderatorom, których zadaniem będzie ustosunkowanie się do nich, wszelkie uzupełnienia lub korekty będą spływały do informatyka, który utworzy bazę danych zgodnie z zasadami tez delfickich.

Omówiono i przedyskutowano udział członków Panelu Głównego w spotkaniach Paneli Tematycznych. Ustalono, że w czasie pierwszych sesji należy uzupełnić tezy delfickie, które na następnych spotkaniach będą rozwijane. Po dwóch spotkaniach i przeanalizowaniu tez delfickich nastąpi przejście na omówienie technologii bardziej konstruktywnie i szczegółowo, pod kątem innowacyjności. Członkowie PG powinni wykazać się aktywną formą współpracy, polegającą na wiedzy i doświadczeniu, ale także na skojarzeniach i spontaniczności. Najważniejszą rolę w prawidłowym i efektywnym prowadzeniu spotkań mają moderatorzy. Ustalono, że po każdej sesji powinno nastąpić spotkanie PG, aby ocenić dotychczasowy przebieg prac.

Termin następnego spotkania ustalono na 25 września 2007 r. o godz. 15.00.

Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Unia dla przedsiębiorczych

© Politechnia Świętokrzyska 2006