Aktualności

Posiedzenie Panelu Głównego

W dniu 9 stycznia 2008 r. o godz. 15.00 odbyło się kolejne posiedzenie Panelu Głównego. Po powitaniu zebranych prowadzący posiedzenie prof. Leszek Płonecki przedstawił porządek obrad oraz przedłożył do zatwierdzenia protokół ze spotkania w dniu 28 listopada 2007 r.

Członkowie PG otrzymali egzemplarz Raportu Kluczowych Branż Regionu oraz płyty z nagraną wstępną wersją "Identyfikacji wiodących technologii". Sprawozdania z działalności siedmiu Paneli tematycznych zawarte w opracowaniu, zostaną wykorzystane do wstępnego wytypowania wiodących technologii regionu. Ustalono, że po zapoznaniu się z materiałami, wszelkie uwagi należy przekazać autorom publikacji, najpóźniej do 20 stycznia br.

Kierownik projektu poinformował o zakończeniu zadań związanych z harmonogramem projektu przewidzianych na 2007 rok. W następnym etapie realizacji działań zostaną przeprowadzone wywiady grupowe i pogłębione.

Prof. K. Grysa omówił zawartość płyty oraz oczekiwania w stosunku do członków Panelu Głównego. Prosił również o ustosunkowanie się do raportu oraz wskazanie osób (najlepiej spoza Kielc), które jako eksperci zostaną wybrani do opiniowania wiodących technologii. Odpowiedni dobór ekspertów jest bardzo ważną kwestią, muszą to być osoby, które są specjalistami w wybranych dziedzinach.

Termin następnego spotkania Panelu Głównego ustalono na 6 lutego 2008 r. o godz. 15.00. Na tym spotkanie zakończono.

Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Unia dla przedsiębiorczych

© Politechnia Świętokrzyska 2006