Aktualności

Posiedzenie Panelu Głównego

W dniu 9 maja r. o godz. 15.00 odbyło się kolejne posiedzenie Panelu Głównego. Po powitaniu zebranych, prof. Leszek Płonecki przedstawił porządek obrad. Zatwierdzony został protokół ze spotkania w dniu 25 kwietnia 2007 r.

Członkom Panelu została przekazana informacja dotycząca tworzącego się "Raportu Kluczowych Branż Regionu" oraz ustalanych procedur związanych z recenzowaniem Raportu, zaplanowanym na czerwiec 2007.

Sprawy związane z ustaleniem terminów spotkań paneli tematycznych odłożono na następne spotkanie, które zostało ustalone na 30 maja 2007 r. o godz. 15.00.

Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Unia dla przedsiębiorczych

© Politechnia Świętokrzyska 2006