Aktualności

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Dnia 10 lipca 2006 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. "Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego" prowadzonego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiebiorstw", Priorytet 1 "Rozwój przedsiebiorczosci i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu", Działanie 1.4. "Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką".

Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Unia dla przedsiębiorczych

© Politechnia Świętokrzyska 2006