Aktualności

I Konferencja w ramach Projektu Foresight "Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego"

W dniu 20 listopada 2006 roku w sali Senatu Politechniki Rzeszowskiej odbyła się I Konferencja w ramach Projektu Foresight "Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego". W Konferencji uczestniczyły 43 osoby, będące przedstawicielami: przedsiębiorstw, instytucji okołobiznesowych i administracji państwowej z regionu podkarpackiego, a także uczelni wyższych (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Politechnika Świętokrzyska). Politechnikę Świętokrzyską reprezentowali realizatorzy Projektu Foresight dla województwa świętokrzyskiego, prof. Leszek Płonecki (prorektor PŚk), prof. Krzysztof Grysa oraz prof. Aleksander Oksanycz.

Konferencja rozpoczęła się od powitania wszystkich zebranych gości przez Koordynatora Projektu, prof. Leszka Woźniaka z Politechniki Rzeszowskiej. Następnie zaprezentowano koncepcję realizacji Projektu Badawczego Foresight. Wskazano na istotne aspekty definiowania terminu foresight w literaturze krajowej i zagranicznej, omówiono zalety i możliwości metody foresight, scharakteryzowano trudności jakie mogą pojawić się w ramach szerokiego wdrożenia foresightu. Przedstawiono także założenia foresightu regionalnego i technologicznego oraz omówiono schemat realizacji Projektu według odpowiedzialności poszczególnych podmiotów. Następnie członek Panelu Głównego przedstawił założenia merytoryczne Projektu, omówił strukturę zarządzania Projektem a także etapy jego realizacji. Po przedstawieniu założeń metodologicznych Projektu podjęto dyskusję nad ostateczną wersją kwestionariusza delfickiego. Kolejnym elementem programu Konferencji było spotkanie z przedstawicielami organizacji partnerskich, celem omówienia warunków umowy.

Następnie przedstawiciele Projektu Foresight z Rzeszowa i z Kielc odbyli krótkie spotkanie robocze, na którym omówiono aktualne zaawansowanie prac w ramach obu projektów. Projekt rzeszowski przewidywał na okres grudzień-luty przeprowadzenie ankiety delfickiej z dość ogólnymi tezami (szczegóły na stronie http://www.prz.rzeszow.pl/foresight) , zaś projekt kielecki - identyfikację wiodących technologii i podstawowych branż w województwie świętokrzyskim. Stwierdzono, że oba projekty "spotkają się" co do wyników w okresie sierpień-wrzesień 2007, gdyż w projekcie kieleckim analiza zbliżona do analizy tez delfickich projektu rzeszowskiego odbędzie się podczas sesji roboczych paneli ekspertów poświęconych tematowi "Identyfikacja Kluczowych Branż Regionu w celu uszczegółowienia obszaru badawczego" w okresie letnim w 2007 roku.

Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Unia dla przedsiębiorczych

© Politechnia Świętokrzyska 2006