Aktualności

Posiedzenie Panelu Głównego

W dniu 24 października 2007 r. o godz. 15.00 odbyło się kolejne posiedzenie Panelu Głównego. Po powitaniu zebranych, prof. Leszek Płonecki przedstawił porządek obrad oraz przedłożył do zatwierdzenia protokół ze spotkania w dniu 25 września 2007 r.

Prof. K. Grysa omówił kolejne - II i III - spotkania Paneli Tematycznych z moderatorami. Wyniki prac paneli, z uwagi na dużą aktywność uczestników, są bardzo ciekawe i idą w dobrym kierunku. Atmosfera zebrań pod względem merytorycznym jest również bardzo dobra. Przypomniał, że na spotkaniu IV muszą zostać opracowane "technologie przyszłości" oraz określone i wytypowane wiodące technologie. Jeżeli członkowie paneli uznają za konieczne podsumowanie prac, to jest możliwość zrealizowania dodatkowego, V spotkania w tym celu.

Kierownik projektu przekazał informację, że została zawarta umowa z Akademią Świętokrzyską na wykonanie badań socjometrycznych. Członkowie Panelu Głównego będą zobowiązani do uzupełnienia ankiet i innych materiałów przygotowanych przez AŚ.

W trakcie dyskusji stwierdzono konieczność skonkretyzowania działań, mających na celu wybór nowych technologii. Brak również kompatybilności pomiędzy tezami delfickimi z wytypowanymi dziedzinami wiedzy, pewne tezy okazały się niepotrzebne, a wypełnianie ankiet zajmuje zbyt dużo czasu. Zaistniała także potrzeba podania kryteriów, które mogłyby zostać wykorzystane jako wiodące technologie.

Podsumowując dyskusję kierownik projektu prof. Leszek Płonecki przypomniał, że tezy delfickie służą jako narzędzie pomocnicze, potem zostaną przeprowadzone wywiady pogłębione i dalsze prace ekspertów. Efektem prac będą wyłonione wiodące technologie, uwzględniające możliwości regionu i jego konkurencyjność. Pytania w tezach delfickich musza się powtarzać, gdyż taka jest idea ankiet, w tym momencie jest za późno, aby nanieść dodatkowe zmiany. Wypracowane technologie mają stanowić pewnego rodzaju ofertę, propozycję do wykorzystania w regionie. Struktura projektu jest tak zaplanowana, że rola członków Panelu Głównego będzie coraz większa i to właśnie członkowie PG maja wskazać wiodące technologie regionu.

Na tym spotkanie zakończono, termin następnego spotkania Panelu Głównego ustalono na 28 listopada 2007 r. o godz. 15.00.

Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Unia dla przedsiębiorczych

© Politechnia Świętokrzyska 2006