Aktualności

Posiedzenie Panelu Głównego

W dniu 28 lutego 2007 r. o godz. 15.00 odbyło się kolejne posiedzenie Panelu Głównego. Po powitaniu zebranych, prof. Leszek Płonecki przedstawił porządek obrad. Zatwierdzony został protokół ze spotkania w dniu 31 stycznia 2007 r.

Zebranym przedstawiono wyniki ankiety "Karta oceny branży" dla projektu Foresight - część statystyczną i opisową raportu. R. Zbróg przekazał dane o projektach aplikujących do SPO WKP 2.2.1 oraz analizę innowacji w projektach aplikujących w ramach SPO WKP Działalnie 2.2.1. Członkowie Panelu otrzymali kopie dokumentacji do przeanalizowania. Następnie omawiano zaawansowanie prac związanych z realizacją zadania 2 projektu.

Następne spotkanie zostało ustalone na 28 marca 2007 r. o godz. 15.00

Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Unia dla przedsiębiorczych

© Politechnia Świętokrzyska 2006