Aktualności

Posiedzenie Panelu Głównego

W dniu 31 stycznia 2007 r. o godz. 15.00 odbyło się kolejne posiedzenie Panelu Głównego. Po powitaniu zebranych, prof. Leszek Płonecki przedstawił porządek obrad. Zatwierdzony został protokół ze spotkania w dniu 3 stycznia 2007 r. Kierownik projektu określił postęp prac w projekcie, stwierdził, że nie wszyscy członkowie Panelu wypełnili ankiety. Termin składania został przesunięty jeszcze o tydzień, czyli do 9 lutego br. Wszystkie ankiety są wprowadzane do systemu, po "obróbce" statystycznej zostaną przedstawione wyniki analiz, które posłużą do wytypowania 7 branż. Powstaną dwa opracowania - pierwszy - związany z trendami rozwoju w poszczególnych sekcjach PKD; drugi - dotyczący wskaźników innowacyjności oraz ich wpływu na inne podsystemy.

W dyskusji poruszano kwestie dotyczące możliwości wskazania innych branż, niż te wytypowane w ankietach, które mogłyby zostać wytypowane przez ekspertów. Należałoby także porównać wyniki ankiet ze światowymi trendami modeli innowacyjnymi i pod takim katem zastanowić się jakie branże zostaną wytypowane. Pan R. Zbróg zaproponował przygotowanie przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową aktualnego poglądu na kierunki przedsiębiorczości w regionie świętokrzyskim, które zostaną opracowane na podstawie naborów projektów innowacyjnych w ramach SPO WKP.

Stwierdzono, że wiedza z innych projektów może być bardzo pomocna i użyteczna, przede wszystkim wyniki badań naukowych na innowacyjność i efektywność przedsiębiorstw. Struktura gałęziowo-branżowa pokaże, które branże są wiodące i dokona się porównania z wynikami ankiet i wyłonionych 7 branż. Razem z opracowaniem R. Zbróga wiedza na temat wiodących technologii będzie optymalna.

Następne spotkanie zostało ustalone na 28 lutego 2007 r. o godz. 15.00

Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Unia dla przedsiębiorczych

© Politechnia Świętokrzyska 2006