Aktualności

Posiedzenie Panelu Głównego

W dniu 27 czerwca 2007r. o godz. 15.00 odbyło się kolejne posiedzenie Panelu Głównego. Po powitaniu zebranych, prof. Leszek Płonecki przedstawił porządek obrad. Zatwierdzony został protokół ze spotkania w dniu 30 maja 2007r.

Po powitaniu zebranych, prof. Leszek Płonecki przedstawił prof. Małgorzatę Suchańską - nowego członka Panelu Głównego, która została włączona za panią Jolantę Daniel.

Przedstawiono całościową recenzję Raportu Kluczowych Branż Regionu, opracowaną na podstawie 25 recenzji cząstkowych. Ponieważ recenzja ta została wcześniej udostępniona Redaktorom Raportu, został on poprawiony zgodnie z sugestiami recenzentów. Poprawiona wersja Raportu ma być dostępna dla członków Panelu Głównego w lipcu br.

Omówiono problem pozyskiwania ekspertów na obrady siedmiu grup panelowych oraz zagadnienie ekspertyz przygotowywanych na potrzeby obrad tych grup.

Prof. A. Oksanycz omówił opracowaną ankietę delficką. Po omówieniu ankiety wywiązała się dyskusja.

Sprawy związane z dyskusją na temat opracowania prof. A. Oksanycza oraz Raportu Kluczowych Branż Regionu odłożono na następne spotkanie, które zostało ustalone na 25 lipca 2007r. o godz. 15.00.

Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Unia dla przedsiębiorczych

© Politechnia Świętokrzyska 2006