Aktualności

Posiedzenie Panelu Głównego

W dniu 30 maja 2007r. o godz. 15.00 odbyło się kolejne posiedzenie Panelu Głównego. Po powitaniu zebranych, prof. Leszek Płonecki przedstawił porządek obrad. Zatwierdzony został protokół ze spotkania w dniu 9 maja 2007r.

Członkom Panelu został przekazany egzemplarz "Raportu Kluczowych Branż Regionu" z prośbą o zapoznanie się i przekazywanie wszelkich uwag, dotyczących treści "Raportu", kierownikowi projektu.

Następnie omówiono zakres prac oraz propozycje obsad członkami Panelu Głównego 7 paneli tematycznych. Zaproponowano nazwiska ekspertów i prowadzących poszczególne panele. Kierownik projektu zwrócił się ponownie do członków PG z prośbą o składanie propozycji na kompletowanie obsad poszczególnych paneli. Po dyskusji przyjęto i zaakceptowano propozycję. Cztery spotkania Paneli powinny, zgodnie z harmonogramem projektu, zakończyć się w październiku br., natomiast terminy spotkań zostaną ustalone na spotkaniu z prowadzącymi panele tematyczne. Przedstawiona została również struktura raportu ekspertów Paneli branżowych.

Prof. A. Oksanycz przedstawił w zarysie opracowaną ankietę delficką.

Sprawy związane z dyskusją na temat opracowania prof. A. Oksanycza oraz Raportu Kluczowych Branż Regionu odłożono na następne spotkanie, które zostało ustalone na 27 czerwca 2007r. o godz. 15.00.

Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Unia dla przedsiębiorczych

© Politechnia Świętokrzyska 2006